Mimsunar Otogaz Ltd. Şti. 2000 yılında LPG sektöründe toptancı olarak faaliyete başlayıp kısa bir süre sonra yerli ve yabancı pek çok tanınmış markanın yetkili distribütörlüğünü alarak iş hacmini büyütmüştür. 

   Yönetim sistemimiz, amacına uygunluk, performans, kullanılabilirlik, güvenilirlik ve güvenlik gibi belirtilen ve müşteri gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayan hizmetler sunmak için geliştirilmiştir.

 

   Vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Kalite Politikamız ile Yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, tüm paydaşlarımızla sürdürülebilir ülke ve dünya ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

 

   Bu amaç doğrultusunda mükemmellik yolculuğumuzda taahhüdümüz;

 

   -Tüm Personele Toplam Kalite Felsefesini Benimsetmek Ve Eğitim Faaliyetlerini Kesintisiz Sürdürmek.

   -Gücümüzün Asıl Kaynağının Çalışanlarımız Olduğunu Kabul Ederek Tüm Çalışanlarda "Ortak Hedef" Bilinci Oluşmasını Ve Organizasyondaki Etkinliklerinin Artmasını Sağlamak.

 

   -Müşteriye Zamanında Kaliteli Ve Uygun Fiyat Anlayışıyla Ürün Sunarak Yurtiçi Ve Yurtdışı Pazar Payını Artırmak.

 

   -“Çevreye Saygı” Prensibimizi, Çevre Bilinci İle Yürüttüğümüz Faaliyetlerimizle Kanıtlamak.

 

   -Müşterilerimizin Memnuniyet Derecesi Başarımızın En Belirleyici Göstergesidir. Müşteri Beklentilerini Karşılamak İçin Tüm Kaynaklarımızı Bu Doğrultuda En Etkin Ve Verimli Şekilde Kullanmak.

 

   -Dinamik Ve Tarafsız Yapımızı Korumak Ve Kalite Yönetim Sistemimizi Sürekli İyileştirmek 

 

   -Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak ve
çalışanlarımızdaki farkındalığı ve bilincini artırarak ISO 9001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak ve sürekli geliştirmektir.

20170104__4146234393.PNG-5.jpeg